La llei de joventut que més s’assembla a la que volem
25 octubre, 2017
0

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, com a organisme representant de les organitzacions juvenils valencianes, i dels interessos de la joventut valenciana, i interlocutor vàlid davant la Generalitat Valenciana en matèria de joventut, ha treballat de forma activa en l’elaboració de la Llei de Polítiques Integrals de Joventut, que es va començar a treballar a principis de l’any 2016.

Des del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana valorem positivament el procés participació consensuat amb l’Institut Valencià de la Joventut i l’Associació de Professionals de Joventut que s’ha dut a terme per elaborar aquesta llei, i que a pesar de la seua rapidesa, va permetre al nostre organisme influir de manera decisiva en aquesta llei. Gran part de les línies i plantejaments proposats per l’associacionisme juvenil valencià, a través de 25 propostes que vam formular per tindre una llei de joventut innovadora i d’avantguarda, van ser inclosos en el text.

No obstant això, va haver posicionaments del CJCV que no es van tindre en consideració per part de la Generalitat Valenciana. Per aquest motiu, el CJCV va presentar, una vegada el projecte de llei va entrar en Les Corts Valencianes, 15 esmenes que contenien tots aquells posicionaments no inclosos, i que es van exposar als grups parlamentaris durant el procés de participació ciutadana, perquè les pogueren presentar per ser debatudes i incorporades a la llei. Finalment 12 d’aquestes 15 esmenes han sigut tingudes en consideració i formen part del text final de la llei de joventut.

Com a organisme que defensa l’associacionisme juvenil i els interessos de la joventut, agraïm el treball i acollida per part de l’Institut Valencià de la Joventut, i dels Grups Parlamentaris, de quasi totes les nostres propostes i reivindicacions. Gràcies a la participació activa del CJCV en la seua elaboració:

  • Tenim una llei de joventut basada en els drets de les persones joves i en al corresponsabilitat de les administracions públiques per a fer-los complir de forma efectiva.
  • Tenim una llei que aposta per unes polítiques de joventut planificades, amb els estudis i anàlisis pertinents, i amb els recursos econòmics necessaris perquè siguen posades en marxa.
  • Tenim una llei en la qual la joventut serem part activa de la presa de decisions sobre les polítiques que ens afecten, amb una composició del Consell Rector amb prop d’un 50% de persones joves.
  • Tenim una llei que reconeix al CJCV com a interlocutor preferent en matèria de joventut, que facilita el seu funcionament i permet la seua viabilitat econòmica i operativa, perquè puga complir efectivament amb les seues funcions i fins.
  • Tenim una llei que facilita la creació de Consells Locals de Joventut, que permet la creació de Consells Territorials de Joventut, i que possibilita als joves no associats participar, a través dels Consells Locals i Territorials.
  • Tenim una llei que aposta per la participació juvenil i dona un impuls a l’educació no formal, creant una xarxa d’oci educatiu. Una llei que aposta per l’educació en la participació com a eix bàsic dels plans de joventut.
  • Tenim una llei que, gràcies a les propostes l’Associació de Professionals de Joventut, permetrà desenvolupar els perfils de les persones que treballen amb joves, i possibilitarà que els municipis puguen dur a terme polítiques de joventut amb els suport econòmic de la Generalitat Valenciana.

Des del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana hem de destacar, igualment, aquelles esmenes que finalment no han sigut considerades, i que no estaran incloses a Llei de Joventut:

  • Considerem de vital importància que les polítiques de joventut deixen d’estar invisibilitzades, tinguen el protagonisme necessari donada la complexa situació que la joventut pateix, i s’articulen d’una forma transversal. Per això, hem demanat que l’Institut Valencià de la Joventut estiguera adscrit a Presidència. Agraïm que aquesta esmena haja sigut presentada, però no entenem que no s’haja acceptat per part de la majoria de grups parlamentaris, donat que es tracta d’una reivindicació històrica del CJCV, i compartida també històricament amb grups parlamentaris que hui donen suport al govern valencià.
  • Les entitats juvenils hem treballat i decidit que apostem per canviar la denominació del nostre organisme per la de ‘Consell Valencià de la Joventut’. Aquesta és una nomenclatura més inclusiva per a totes nosaltres, que va en línia amb la que tenen molts organismes de l’administració valenciana, i que permetrà fer d’aquest espai de representació un lloc més obert cada vegada. Aquesta decisió de les entitats no ha sigut ni tan sols considerada, ja que cap grup parlamentari ha presentat aquesta esmena per a ser debatuda.
  • Des del Consell de al Joventut apostem per unes polítiques de joventut finançades de forma suficient per poder desenvolupar aquesta llei i totes les reglamentacions i plans que d’ella es deriven. Per això reivindiquem dedicar un 1% del pressupost de la Generalitat Valenciana a les polítiques pròpies de joventut, una demanda que no ha sigut atesa per cap grup parlamentari.

Aquest és el text que més s’assembla a la Llei de Joventut que volem. Considerem que la pràctica totalitat dels nostres posicionaments i proposes han sigut inclosos, per això apostem perquè aquesta Llei siga de consens, estable, i permeta el desenvolupament efectiu de les polítiques de joventut. Per la nostra part, des del Consell de la Joventut seguirem reivindicant la nostra autonomia per a denominar-nos d’acord amb el que les entitats juvenils hem decidit, continuarem exigint una major visibilitat i protagonisme de les polítiques de joventut, i defensarem una major inversió en polítiques de joventut fins arribar a l’1% del pressupost.