PARTICIPACIÓ

El Consell Valencià de la Joventut té l’oportunitat de reivindicar l’associacionisme, de fer valdre la trajectòria de les entitats i consells locals a l’hora de generar espais de participació. L’associacionisme és una resposta a una necessitat col·lectiva, des de l’estabilitat, fent que siga una reacció amb una missió a llarg termini i, històricament, s’ha demostrat com a fonamental en la transformació de la societat.

Per això, el Consell Valencià de la Joventut ha de ser un agent actiu en la promoció de l’associacionisme com a format de participació consolidat. L’aparició de noves formes de participació és una oportunitat, on grups de persones amb una inquietud en les decisions del punt comú, poden enriquir els consells locals i les entitats membre. Considerem fonamental promoure la participació juvenil arreu del nostre territori. Cal apropar el Consell de la Joventut a tot el jovent i promoure la creació de moviments col·lectius per a què existisca una joventut activa i compromesa.

PROPOSTES

Aquesta àrea basa els seus esforços en visibilitzar l’important paper que té l’associacionisme juvenil a la societat, sobretot destacant que un teixit associatiu organitzat i actiu és símptoma de salut democràtica. Alhora també es fan propostes per tal de millorar el nostre sistema democràtic.

Objectius de l’àrea

Objectiu 1: Impulsar i facilitar la participació de les entitats que formen part del Consell Valencià de la Joventut i millorar la qualitat de la mateixa

Objectiu 2: Aportar eines per a una major participació i de més qualitat

Objectiu 3: Fomentar la formació i la reflexió al si de les entitats membre i dels Ajuntaments

Objectiu 4: Estudi, conscienciació i difusió de la situació de la joventut

Objectiu 5: Fer reivindicacions i remoure consciències

Objectiu 6: Establir relacions amb noves entitats

Objectiu 7: Foment de l’associacionisme

RESPONSABLE

Gustau Pérez

participacio@conselljoventut.org

COMUNICATS

En construcció

ENLLAÇOS

– Com constituir associacions (PROP)

– Llei d’Associacions

– Llei de Polítiques de Joventut (2017)