Pla formació 2015: “Règim jurídic i fiscal per a Consells Locals”
5 març, 2015
0

CCLL pekLes associacions com els consells locals han de ser els primers a complir escrupolosament amb hisenda, ser una associació sense ànim de lucre no vol dir que no hem de complir amb les obligacions fiscals, per açò vos oferim aquest curs, dissenyat en aquest cas exclusivament per a Consells Locals de la Joventut.

El curs està enfocat per a resoldre els vostres dubtes, consensuar criteris i ordenar la burocracia. Per a açò serà necessari que vos porteu entre altres:
– Estatuts
– Acta de constitució
– Comissió Permanent
– Resolució del registre
– Compte de pèrdues i guanys.

Porteu la documentació del vostre Consell en  una carpeta amb els documents al dia, identificats i arxivats: revisarem els documents que vos falten, posarem al dia els que tingueu desactualitzats, explicarem que és cada document i per a què serveix, i vos posarem al dia de les obligacions documentals i la legislació fiscal a la qual esteu sotmeses.

Nosaltres repartirem carpetes amb separadors per arxivar la documentació, les fotocòpies necessàries dels documents, models i legislació que treballem i manual bàsic de procediments i gestió.

Mètode d’Aprenentatge:

– El curs està pensat per a què siga útil a les associacions, és per això que s’han dissenyat recursos, eines i metodologies senzilles i testades pel moviment associatiu. Proposem una metodologia participativa i eines que puguen facilitar la posada en pràctica dels continguts del curs.

Impartit per:

 Horta Nord

Quan:

– 30 de maig

(Data límit inscripció: 22 de maig)

On:

– Seu del CJCV (C/Llanterna, 26-València)

 

Cost del curs:

(Dinar a càrrec del CJCV)

– 10€ per a membres d’associacions que fan part del CJCV

– 20€ per a qualsevol altra persona

Forma de pagament:

– Mitjançant transferència bancària, indicant en concepte NOM I COGNOM+CURS  a

ES56 1491-0001-22-2029472624

– En efectiu a la seu del  CJCV (C/Llanterna, 26 46001 València)

Descarregues:

Règim jurídic i fiscal CCLL 30-05-2015

Horari:

– Dissabte: de 10h. a 14h i de 15 a 19h.

Inscripcions: