Pla Formació: Enquesta, tu proposes!!!
12 juny, 2014
0

Com a CJCV entenem que a l’hora de plantejar una formació, el més important deu ser la realitat de les mateixes entitats i CCLL. És per açò que, hem optat per la realització d’una enquesta que servisca d’eina participativa, per poder prioritzar aquells aspectes que es detecten com a fonamentals per cobrir les vostres necessitats i poder oferir-vos la formació necessària.

L’enquesta serà un recurs que es repetirà en el temps, i que en un primer moment servirà per seleccionar les temàtiques al voltant de les quals es treballarà, però que en un futur servirà per establir els formats més adequats per aconseguir la participació més gran possible.

Participa, tu proposes!!!