Plenària d’Entitats Membre del Consell Valencià de la Joventut. 24 d’octubre | València
30 setembre, 2020
0

El Consell Valencià de la Joventut convoca a les seues entitats membre a la REUNIÓ PLENÀRIA que tindrà lloc el dissabte, 24 d’octubre, a la ciutat de València. La localització està pendent de confirmació, us la comunicarem pròximament.

 


HORARI i LLOC

⏰11.00 hores en primera convocatòria. (ESMORZAR)
⏰ 11.30 hores en segona convocatòria.

 

 

ORDRE DEL DIA

1. Inauguració de la Reunió Plenària d’Entitats membre.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la Plenària anterior.
4. Seguiment del Pla de Treball.
5. Convocatòria, si escau, de l’Assemblea General Extraordinària de desembre 2020.
6. Elecció, si escau, de la Taula de l’Assemblea General Extraordinària de desembre 2020.
7. Presentació i aprovació, si escau, de les Bases per a la convocatòria del 1%.
8. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes.
9. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de resolució.
10. Precs i qüestions.
11. Cloenda.

 


DOCUMENTACIÓ PLENÀRIA

  1.  Convocatòria i ordre del dia
  2. Acta Plenària anterior (27/06/2020)
  3. Ordre del dia AGE Desembre
  4.  Candidatura Mesa de l’AGE Desembre 2020
  5. Informació Candidatura Mesa Assemblea
  6. Bases convocatòria 1% – 2020

Si no us ha arribat la informació, contacteu amb “info@conselljoventut.org”, i us la reenviem.

 


PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19

1.

 

 

 

 

 


ACREDITACIONS

📌 ENTITATS DE PLE DRET I CONSELLS LOCALS DE LA JOVENTUT:
– UNA persona representant (amb veu i VOT)
– entre 12 i 30 anys

📌 ENTITATS ADHERIDES:
– UNA persona representant (amb veu, però sense vot)
– entre 12 i 30 anys

📝A banda, degut a la situació sanitària, únicament quan siga necessari, hi podrà assistir 1 persona convidada per entitat (amb veu però sense vot), sempre que no supere els 35 anys, amb la prèvia confirmació del Consell Valencià de la Joventut, enviant un correu a “info@conselljoventut.org“.

 

Podeu acreditar-vos en aquest formulari o a continuació: