Reunió Plenària d’Entitats Membre | 10 i 11 de juny | VALÈNCIA

El Consell Valencià de la Joventut convoca a les seues entitats membre a la Reunió Plenària d’Entitats Membre, que tindrà lloc el cap de setmana del 10 i 11 de juny, en el Jardí Botànic de la Universitat de València situat a València.

HORARI I LLOC

Dissabte, 10 de juny
10.00 h. Primera convocatòria
10.30 h. Segona convocatòria

Jardí Botànic – València

ORDRE DEL DIA

L’ordre del dia de la Reunió Plenària d’Entitats Membre serà el següent:

 1. Inauguració de la Reunió Plenària d’Entitats membre.
 2. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
 3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la Reunió Plenària d’Entitats Membre anterior.
 4. Grup de Treball.
 5. Presentació i aprovació, si escau, de les Bases per a la convocatòria de l’1 % del pressupost de 2023.
 6. Presentació i aprovació, si escau, del Pla de Treball per al bienni 2023-2025.
 7. Presentació de l’informe anual de la gerència.
 8. Ratificació de la designació de la gerència efectuada per la Comissió Permanent.
 9. Seguiment econòmic.
 10. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes.
 11. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de resolució.
 12. Espais de representació CVJ.
 13. Informació general.
 14. Precs i qüestions.
 15. Cloenda de la Reunió Plenària d’Entitats Membre

 

INSCRIPCIONS

A la plenària hi pot assistir una persona representant d’entre 12 i 30 anys que deurà ser acreditada per l’entitat a la qual representa. En el cas de consell locals de la joventut i entitats membre de ple dret la persona representant assistirà amb veu i vot. La representant d’una entitat adherida ho farà amb veu però sense vot. A més, hi podran assistir fins a 4 convidades per entitat. S’han d’inscriure mitjançant el següent formulari:

Les acreditacions es poden realitzar a través d’aquest formulari fins al moment del començament de la plenària. No obstant això, us recordem la importància d’inscriure’s prèviament per motius logístics, de menjars i d’allotjament.

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Es poden presentar propostes de resolució fins al dissabte 3 de juny per a tractar-les a la Reunió Plenària. Es poden presentar de manera presencial o per correu electrònic escrivint a info@conselljoventut.org.

 

DOCUMENTACIÓ

La documentació necessària per a la plenària, serà enviada en temps i forma a través del correu electrònic de cada entitat, al mateix temps que serà penjada al web del Consell Valencià de la Joventut, d’acord amb els terminis reglamentàriament establerts. Recordeu que durant la plenària no es repartirà cap material en paper.

 1. Convocatòria plenària juny 2023

¡Comparteix!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Categories

Arxiu

Tags

Noticies més recents

Contacte
de Premsa

Jorge
Domingo
Ferrando

Tècnic de Comunicació

Contacte de Premsa

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Direcció del responsable: C/ LINTERNA, 26, CP 46001, VALENCIA (Valencia/València)
Finalitat: Les seues dades seran usades per a poder atendre les seues sol·licituds i prestar-li els nostres serveis.
Publicitat: Només li enviarem publicitat amb la seua autorització prèvia, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establida a aquest efecte.
Legitimació: Únicament tractarem les seues dades amb el seu consentiment previ, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establida a aquest efecte.
Destinataris: Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estiga degudament autoritzat podrà tindre coneixement de la informació que li demanem.
Drets: Té dret a saber quina informació tenim sobre vosté, corregir-la i eliminar-la, tal com s'explica en la informació addicional disponible en la nostra pàgina web.
Informació addicional: Més informació en l'apartat “POLÍTICA DE PRIVACITAT” de la nostra pàgina web.