Posicionament del CJCV respecte de la presentació del projecte de Llei Valenciana de Joventut
4 maig, 2017
0

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana som l’entitat que aglutina i representa l’associacionisme Juvenil valencià i hem sigut protagonistes actius en l’elaboració d’aquesta nova Llei i per tant, claus pel fet de fer partícips a les Entitats Membre i Consells Locals de Joventut, d’arreu del nostre territori, en aquest procés de disseny, construcció, codecisió i elaboració del projecte que hui es presenta.

Aquest procés participatiu, el qual vam engegar ara fa any i mig i que hui veu la llum mitjançant aquest esdeveniment de presentació a la societat civil del Projecte de Llei de Polítiques Integrals de Joventut, representa per a nosaltres una fita important i és que, al contrari de la Llei de Joventut del 2010, aquesta nova Llei recull, d’alguna manera, moltes de les reivindicacions necessàries per a posar en marxa un vertader marc que regule i vertebre  tot el que suposa l’estudi, la planificació, la posada en marxa i l’avaluació de les Polítiques de Joventut al País Valencià. És clau, en aquest procés, la corresponsabilitat total que hem tingut amb l’Administració de la Generalitat Valenciana, la qual ens ha escoltat i ha tingut en compte, fent-nos contínuament partícips del procés.

Des del CJCV defensarem sempre que cal REIVINDICAR la IMPORTÀNCIA DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT, i és que el col·lectiu jove, en aquestes últimes dècades, hem perdut importància poblacional i per tant pesem menys al cens, la qual cosa es tradueix en què electoralment importem ben poc i són altres sectors més amplis de la població els que ixen beneficiats per culpa de l’envelliment poblacional. (Piràmide poblacional actual).

Existeix la excusa de què som el futur i tenim tota la vida al davant, per a no fer res i post-posar les polítiques juvenils. Hi ha una visió ADULTCENTRISTA que el que vol fer veure és que la joventut no som un ESTAT si no un ESTADI i cal canviar el paradigma radicalment.

Les persones joves vivim en crisi permanent, si tirem la vista enrere i ens remuntem a temps d’abans de la crisi (06/07) quan el temps econòmic era creixent JA ÉREM PRECÀRIES, la qual cosa ha fet que es precaritze molt més en aquests últims anys, maltractant-nos al mercat laboral amb infinits contractes de pràctiques no remunerades i sense oportunitat d’accedir a un lloc de treball amb els mateixos drets que la resta de la població. No volem repetits contractes de pràctiques, molts dels i les joves ja estem formats, volem treballar de manera digna. I la cosa no té pinta de millorar. Segons l’Observatori d’Emancipació Juvenil de la Comunitat Valenciana, més del 45% de la gent jove estem en risc d’exclusió social, la qual cosa és més greu si es té en compte que 1 de cada 3 joves que treballem estem per davall del llindar de la pobresa. En l’any 2016, l’Atur Juvenil al País Valencià va arribar a ser quasi del 40%, com a causa directa trobem que només 1 de cada 10 joves menors de 30 anys pot empancipar-se fent que siguem un dels territoris de l’Estat amb l’emancipació més tardana.

Però, perquè creiem que SÓN IMPORTANTS LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT?

Com abans hem dit, no només és qüestió de RENDIBILITAT ELECTORAL i de PIRÀMIDE POBLACIONAL (naixements/defuncions). Les persones joves cada vegada SOM MENYS, més de 22000 persones joves del País Valencià han hagut de marxar a altres territoris per poder construir-se el seu projecte de vida, la gran majoria de vegades, de manera forçada i per necessitat, no per esperit aventurer ni per viure en un món globalitzat.

Passar a l’acció i posar en marxa polítiques de joventut és posar en marxa estratègies de desenvolupament local, ja que les mateixes polítiques de joventut ofereixen les oportunitats de desenvolupament personal i amb elles també del desenvolupament dels municipis, ajudant a fixar la població als mateixos, gràcies a la capacitació de la població i la necessària organització de la resta de polítiques estratègiques municipals, les quals són les més pròximes a la ciutadania. Encara que joventut siga de competència autonòmica mitjançant l’IVAJ, cal treballar per a desenvolupar-les des del mateix municipi, ja que ells són qui millor coneixen la realitat.

Cal que quede ben clar què NO SÓN POLÍTIQUES DE JOVENTUT:
 • NO SÓN RESPOSTES ASSISTENCIALS.
 • NO SÓN LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ O D’HABITATGE.
 • Les polítiques públiques de joventut comporten processos d’APODERAMENT DE LA POBLACIÓ JOVE; processos PARTICIPATIUS i part de la nostra FORMACIÓ com a ciutadanes i ciutadans de ple dret.
 • Són polítiques que ajuden a l’EMANCIPACIÓ JOVE i a l’autonomia personal.
 • Les Regidories de joventut dels municipis han de prendre consciència de la seua importància per a reclamar el seu paper a l’Ajuntament i els recursos i suports necessaris, perquè son part essencial de l’estratègia de desenvolupament local.

Tot açò ho hem intentat reflectir en el treball que hem dut a terme dins del Procés de desenvolupament d’aquesta Llei. I és que, el CJCV, com a organisme que representa els interessos de la joventut, hem treballat activament al llarg de l’últim any en l’elaboració d’aquesta llei. Hem analitzat legislacions d’altres territoris cercant bones pràctiques i referències;  hem convocat grups de treball elaborant les propostes; hem realitzat jornades temàtiques de debat amb les entitats juvenils valencianes i els consells locals de joventut. Tots els documents, dades, posicionaments, interessos i inquietuds de la joventut valenciana hem anat transmetent-los a l’IVAJ de manera continuada, per a introduir aquestes demandes en el projecte de llei.

S’ha realitzat el procés participatiu en menys de 6 mesos per a complir amb els acords amb la Generalitat Valenciana, la qual cosa ens ha fet esforçar-nos de valent de manera interna, coneixent, com tots sabem, com són els temps al món del voluntariat, tot amb la intenció de què la Llei puga estar en funcionament al termini d’aquesta legislatura, és a dir amb Decrets desenvolupats i els serveis per a la joventut en marxa. No obstant això, és cert que ens hem trobat amb les dificultats i obstacles de la burocràcia, i els temps administratius que han sigut més lents del que ens haguera agradat, fent que el Projecte de Llei haja tardat més d’un any en eixir.

Després d’aquest procés per a fer palès quines són les necessitats dels i les joves valencianes, què hem aconseguit amb la nostra incidència sobre aquesta Llei?

 • Que hi haja un catàleg de drets específics per a la joventut, per garantir el nostre desenvolupament personal i social com a joves amb el suport i corresponsabilitat de l’Administració.
 • Que la joventut siga protagonista a l’hora de decidir les polítiques de joventut, donant als i les joves una participació del 50% al Consell Rector de l’IVAJ.
 • Reconeixement als grups de joves que s’organitzen i desenvolupen projectes sense constituir-se com a associació, i permetre la seua participació als Consells Locals i Territorials de Joventut.
 • Reconéixer i donar l’oportunitat de què es puga vertebrar la participació juvenil a l’àmbit supramunicipal amb els consells territorials de joventut.
 • Apropar les polítiques a la persona jove impulsant la municipalització de les polítiques de joventut.
 • Baixar l’edat de participació per a consultes de la Generalitat Valenciana a 16 anys.
 • Reconéixer les competències adquirides mitjançant l’educació no formal i el voluntariat.
 • I que les polítiques de joventut no siguen ocurrències, sinó que vinguen de l’anàlisi de la situació de la joventut mitjançant estudis seriosos qualitatius i quantitatius que es facen de manera periòdica.

Encara que hem aconseguit incidir políticament i que es tinguen en compte gran part de les demandes, encara ens queden fites per aconseguir com són:

 • Que les polítiques de joventut estiguen adscrites a presidència perquè han de ser transversals i tindre una importància capital, més encara donada la situació en la qual ens trobem actualment el col·lectiu jove.
 • Que hi haja un percentatge del pressupost de la Generalitat Valenciana per a polítiques exclusivament i concreta adreçades a les persones joves, que afavorisquen la seua autonomia personal. No podem caure en el parany de què les beques d’alumnes es comptabilitzen dins de polítiques de joventut, ja que aquestes no són exclusives per a compensar la situació de desigualtat que viu el jovent sinó per a garantir el seu dret a l’Educació què és un Dret Fonamental per a tota la ciutadania independentment de l’edat que tinga. Igualment, tampoc es pot considerar polítiques de joventut la rehabilitació d’edificis fonamentant-se en què crearà ocupació per a persones joves.
 • I Assegurar el finançament públic del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana via pressupostos de la Generalitat, ja que l’organisme que representa la joventut i els seus drets, per principis, no es pot permetre la inestabilitat econòmica o la precarietat de les seues treballadores.

Des del CJCV continuarem treballant també, a Les Corts Valencianes,  amb cadascun dels Grups Parlamentaris, per a millorar aquest projecte i que arribe a incloure totes les nostres reivindicacions,  ja que esperem que aquesta Llei de Polítiques Integrals de Joventut possibilite un nou impuls i que no es quede només amb la foto que ens farem en aquest esdeveniment; sinó que siga acceptada i consensuada per tots els partits presents a Les Corts, perquè hi haja un marc estable en el temps que oferisca una via de desenvolupament digne per a la joventut valenciana.

D’altra banda, ja hem començat a treballar en l’Estratègia Valenciana de Joventut, per a construir i posar en marxa les polítiques que ens ajuden a revertir la situació de precarietat en la qual ens trobem. Esperem i preguem que aquesta puga estar en funcionament durant l’any 2018 i és que no podem continuar esperant sense canviar radicalment de rumb.  Perquè açò siga possible, és necessari que aquesta Llei puga ser desenvolupada el més aviat possible; perquè no ocórrega com anteriors normatives que han arribat a tardar més de 5 anys per a tindre la seua reglamentació deixant totes les esperances que arreplega aquest projecte en paper mullat.

De la mateixa manera, no podem consentir que aquesta aposta política per la joventut valenciana es faça només des del Govern. Hem d’implicar a la societat, trencar amb els prejudicis negatius que es tenen del col·lectiu jove i fer entendre que la seua millor riquesa és la joventut. Som la generació millor preparada de la història i per tant no només ens val apoderar-nos, cal que la societat ens deixe l’oportunitat de fer-ho. És necessari que hi haja voluntat política i un plantejament estratègic per a construir el nostre model social.

Hui volem convidar als partits polítics a promoure una Proposta No de Llei que done suport a l’aposta ferma per la joventut com una inversió de present i futur, garantint els recursos i les iniciatives adreçades al col·lectiu jove. Demanem que hi haja una comissió de joventut a les Corts on es tracte la situació d’aquest col·lectiu de manera periòdica com ja ocorre en altres territoris i no com estem ara que són l’última temàtica d’una comissió més ampla.

L’Objectiu primordial d’aquesta Llei és APODERAR el i la JOVE, som capaços d’arribar molt més lluny del que s’imaginem, estem preparades, no només som el futur, vivim i som el present.  El Consell de la Joventut del País Valencià assumim que el nostre paper és vetllar per la millora de la situació de la joventut valenciana, però mai ens oblidarem que és l’Administració qui ha d’assumir també les seues en matèria de joventut.

Enfront dels temps difícils ens fem fortes, ho hem demostrat i ho demostrarem PERQUÈ DONAR SUPORT A LA JOVENTUT, ÉS TREBALLAR EL PRESENT I MIRAR PEL FUTUR DE TOTA LA SOCIETAT.