Procés Candidatura a la vacant de VOCAL en la Comissió Permanent del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
20 novembre, 2014
0

logo CPSegons vos vàrem informar en la passada RPEEMM a Sueca, vos traslladem la informació respecte al procés de la vacant de la Comissió Permanent.

Tal i com s’estableix a l’article 37 del RRI, que regula les vacants produïdes al si de la Comissió Permanent, obrim el termini per a presentar la vostra candidatura a la vacant de vocal de la Comissió Permanent que es trairà en la pròxima XLI Assemblea General Ordinària.

Les candidatures es podran presentar per registre d’entrada fins al 30 de gener a las 12 hores. Aquestes es formalitzaran fent-nos arribar la fitxa que s’adjunta. Serà imprescindible el segell de l’entitat membre que presenta la proposta.

Una vegada convocada la XLI Assemblea General Ordinària, s’enviarà juntament amb la resta de documentació, les candidatures a la vacant de vocal de la Comissió Permanent i es procedirà a la seua votació en l’Assemblea.

En tant es procedisca aquesta elecció, assumirà les seues funcions un/a de els/les membres de la Comissió Permanent.

Esperem comptar amb la vostra participació, donat que aquesta Comissió Permanent pretén que aquest procés siga el mes igualitari i participatiu possible.

CANDIDATURA VOCAL CP 20114