Publicació Decret 86/2015, que desenvolupa la Llei de Joventut 18/2010
9 juny, 2015
0

El dilluns 8 de juny s’ha publicat, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.

Podeu accedir al decret en aquest enllaç

El Decret, que entra el vigor el dia 9 de juny de 2015, regula, entre altres aspectes, els següents:

  • Els centres d’Informació Juvenil i Punts d’informació Juvenil, i les seues funcions
  • Les activitats de temps lliure infantil i juvenil
  • La formació en matèria d’animació juvenil
  • El carnet jove
  • Les instal·lacions juvenils

Per a aquelles entitats que genereu activitats relacionades amb els aspectes anteriors, recomanem una lectura detinguda d’aquest decret. No obstant això, exposem alguns aspectes a ressaltar, pel que poden suposar per a les entitats juvenils d’educació no formal:

ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE

– El Decret defineix les tipologies d’activitats de temps lliure infantil i juvenil (article 23 i 24), i marca la formació que habilita per a organitzar i executar activitats d’aquest tipus (article 26).

– De manera més específica, regula les activitats de temps lliure promogudes per l’IVAJ (articles 27 i 28)

FORMACIÓ EN MATÈRIA D’ANIMACIÓ JUVENIL

– És important que les entitats juvenils que tenen al seu càrrec escoles d’animació juvenil, que hauran de presentar la seua programació per a cada període de cursos (entre octubre i setembre de l’any següent) en els mesos de maig i juny previs a l’inici d’eixe període (article 33)

– El decret nomena l’estructura, durada i disseny dels nous cursos de Monitor d’Activitats de temps lliure, Director d’activitats de temps lliure, Formador d’animadors i cursos de formació permanent (article 35), però especifica, a la Disposició Transitòria segona, punt 1, que fins que no es desenvolupe normativament la regulació d’alguns aspectes (com la titulació de Formador d’animadors, formació online, etc.) s’ha de seguir aplicant, pel que fa a eixos aspectes, el Decret 60/2005, de l’11 de març.

– Per a aclarir dubtes i qüestions referents a les noves titulacions de temps lliure, ja vam publicar un document, que podeu consultar en aquest enllaç: http://conselljoventut.org/faq-titulacions-de-temps-lliure-educatiu/

Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana:

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/08/pdf/2015_5396.pdf