Registre de delinqüents sexuals. Que fer des de les entitats juvenils d’educació no formal
15 març, 2016
0

Amb l’entrada en vigor del Registre Central de Delinqüents Sexuals l’1 de març, totes les persones que exercisquen professions, oficis i activitats que  impliquen contacte habitual amb menors hauran  d’acreditar el compliment del que disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció  Jurídica del Menor aportant certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

La certificació  pot obtindre’s per mitjà de via telemàtica i de forma immediata des de la pàgina web, acreditant la identitat per mitjà de DNIe o certificat electrònic.

A més, els voluntaris en entitats de voluntariat o programes l’exercici dels quals comporte el contacte habitual amb menors hauran d’acreditar que no tenen antecedents penals no cancel·lats pels delictes indicats en l’article 8.5 de la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat, per mitjà de declaració responsable del voluntari.

Encara que, la normativa estipula que les entitats podran autoritzar a un representant de la seua organització per a tramitar de manera agrupada tots els certificats del personal d’aquesta empresa, des del CJCV us recomanem que siguen les persones voluntàries les que els sol·liciten per a agilitar el procés i que aqueixa persona centralitze la recopilació de les dades.

Finalment, encara que des del CJCV entenem la necessària protecció del menor, creiem que aquests desenvolupaments podrien estar vulnerant la presumpció d’innocència i la necessària protecció de les dades caràcter personal, especialment en el cas del voluntariat, que realitzen la nostra activitat sense remuneració ni ànim de lucre. És per això, que reivindiquem un millor tracte i reconeixement del voluntariat.

Des del CJCV hem preparat dues infografies perquè pugueu veure, de manera resumida, com els voluntaris d’entitats que treballen amb menors, i les pròpies entitats, poden actuar davant la posada en marxa d’aquest nou registre.

Si sóc una persona voluntària que treballe amb menors, que he de fer-

Si sóc una ENTITAT

Comunitat CJCV davant l’entrada en vigor del registre de delinqüents sexuals

Què és del Registre Central de Delinqüents Sexuals?

És un registre dins del Sistema de Justícia on s’arrepleguen les dades de les persones condemnades amb sentència ferma pels delictes contra la llibertat i indemnidad sexuals i tracta d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual, inclosa la pornografia, amb independència de l’edat de la víctima.

Amb la finalitat de:

  • Protegir als menors contra l’explotació i l’abús sexual, mitjançant un mecanisme de prevenció que permeta conéixer si els qui són condemnats en sentència ferma per aquests delictes no puguen realitzar activitats ni exercir professions o oficis que impliquen el contacte habitual amb menors.
  • Facilitar la prevenció, recerca i persecució de tals delictes.

Per què he de fer-ho?

Por l’entrada en vigor del Registre Central de Delinqüents Sexuals l’1 de març en el compliment del que disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció  Jurídica del Menor.

A més, per ho que fica en la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat, en el article 8,5 sobre la declaració de no tindre antecedents penals.

Com puc fer-ho?

Aportant certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Aquesta ertificació  pot obtindre’s per mitjà de via telemàtica i de forma immediata des de la pàgina web, acreditant la identitat per mitjà de DNIe o certificat electrònic. A més d’una declaració responsable de no tindre antecedents penals.

Legislació

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència va modificar la Llei Orgànica  1/1996 de Protecció Jurídica del Menor.  Concretament, l’article  13.5 d’esta última  estableix com a requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen  contacte habitual amb menors, no haver sigut  condemnat per sentència ferma per algun delicte  contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou  l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta de sers humans.

D’altra banda, la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat, en l’article 8.4 estableix anàloga  exigència per als voluntaris en entitats de  voluntariat o programes l’exercici dels quals  comporte el contacte habitual amb menors. A  més, en l’apartat 5 del mateix article disposa que “no podran ser voluntàries les persones que  tinguen antecedents penals no cancel·lats per  delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l’altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de  persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris dels quals hagen sigut o puguen ser víctimes d’aquests delictes. Aquesta  circumstància s’acreditarà per mitjà d’una declaració responsable de no tindre antecedents penals per aquests delictes”.