Destacat
Reunió Plenària Entitats Membre 16/12/2017
16 novembre, 2017
0
PER A PRESIDENTS, PRESIDENTES, SECRETARIS I SECRETÀRIES, COORDINADORS I  COORDINADORES D’ENTITATS MEMBRE DEL CJCV.

 

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana convoquem Reunió Plenària d’Entitats Membre del CJCV que tindrà lloc el dissabte 16 de desembre de 2017 a la seu del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (Carrer Llanterna 26, València) a les 11:30h en primera convocatòria i a les 12:00h en segona.
REUNIÓ PLENÀRIA D’ENTITATS MEMBRE

 

ORDRE DEL DIA:
 1. Presentació i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
 2. Presentació i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió plenària anterior.
 3. Informe de la Comissió Permanent.
 4. Informe econòmic.
 5. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació del pressupost 2017.
 6. Treball del nou Reglament de Règim Intern del CJCV.
 7. Presentació i aprovació, si escau, del projecte de l’1% del pressupost 2017.
 8. Presentació i aprovació, si escau, de l’ordre del dia de la XLIV AGO del CJCV.
 9. Altes i baixes d’entitats membre. Incorporació d’entitats col·laboradores.
 10. Presentació de resolucions, si escau.
 11. Precs i preguntes.
DOCUMENTACIÓ
La documentació serà enviada a les entitats convocades i publicada amb temps suficient per poder-la treballar prèviament.

 

Vos recordem que caldrà que porteu la documentació impresa, donat que al llarg de la Plenària no se vos facilitarà copia alguna dels documents ja enviats.

 

ACREDITACIÓ 
A la plenària podrà assistir un delegat per cada Entitat Membre de Ple Dret, amb veu i vot, i un per Entitat membre observadora, sols amb veu, tots ells amb una edat compresa entre els 14 i els 30 anys ambdós inclosos. Així mateix, hi poden assistir tants membres convidats de les mateixes entitats com es desitge, amb dret a veu, però no a vot, sempre i quan no superen els 35 anys (article 18 del RRI).

 

Les acreditacions de delegats i persones convidades es podran realitzar des del moment de la convocatòria de la Plenària (a través del formulari que hi ha a continuació) fins al moment del seu començament, presencialment. Caldrà presentar el DNI o qualsevol altre document acreditatiu a l’entrada de la Plenària. Una vegada iniciada, no es podrà realitzar cap acreditació.

 

SOPAR DE L’ASSOCIACIONISME JUVENIL
Com sabeu, fa uns dies es va publicar al DOGV la nova Llei de Polítiques Integrals de Joventut, és per això, que des del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i l’IVAJ, volem celebrar-ho amb un Sopar de l’Associacionisme Juvenil, al que ens agradaria molt que participàreu!

 

El sopar tindrà lloc el mateix dissabte 16 de desembre, després de la Reunió Plenària i molt prompte us concretarem més detalls de la localització i programa, ja que hi hauran moltes sorpreses. Al sopar comptarem amb la presència de totes les entitats membre del CJCV que vulguen participar, així com els grups parlamentaris i els agents implicats que han participat en el procés de la Llei.

 

Teniu 4 entrades per entitat, i podeu confirmar assistència fins a l’8 de desembre. Arribat aquest dia, si no heu confirmat, repartirem la resta d’entrades entre les entitats que necessiten més entrades.