Reunió Plenària d’Entitats Membre del CJCV 13 maig 2017
12 abril, 2017
0

PLENARIA 13 MAIGPER A PRESIDENTS, PRESIDENTES, SECRETARIS I SECRETÀRIES, COORDINADORS I  COORDINADORES D’ENTITATS MEMBRE DEL CJCV.

 

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana convoquem Reunió Plenària d’Entitats Membre del CJCV que tindrà lloc el dissabte 13 de maig a la seu del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (Carrer Llanterna 26, València) a les 10:30 hores en primera convocatòria i a les 11:00 en segona.

 

REUNIÓ PLENÀRIA D’ENTITATS MEMBRE

 

 

ORDRE DEL DIA:

  1. Presentació i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
  2. Presentació i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió plenària anterior.
  3. Informe de la Comissió Permanent.
  4. Informe sobre el procés de tramitació de la Llei de Polítiques Integrals de Joventut i dels posicionaments del CJCV.
  5. Presentació i treball del document d’esmenes a la Llei de Polítiques Integrals de Joventut.
  6. Proposta i aprovació, si escau, de modificacions al document d’esmenes a la Llei de Polítiques Integrals de Joventut.
  7. Coordinació de les intervencions en Les Corts Valencianes per presentar les esmenes a la Llei de Polítiques Integrals de Joventut.
  8. Presentació de resolucions, si escau.
  9. Precs i preguntes.

 

DOCUMENTACIÓ

ACREDITACIÓ 

A la plenària podrà assistir un delegat per cada Entitat Membre de Ple Dret, amb veu i vot, i un per Entitat membre observadora, sols amb veu, tots ells amb una edat compresa entre els 14 i els 30 anys ambdós inclosos. Així mateix, hi poden assistir tants membres convidats de les mateixes entitats com es desitge, amb dret a veu, però no a vot, sempre i quan no superen els 35 anys (article 18 del RRI).

Les acreditacions de delegats i persones convidades es podran realitzar des del moment de la convocatòria de la Plenària (a través del formulari que hi ha a continuació) fins al moment del seu començament, presencialment. Caldrà presentar el DNI o qualsevol altre document acreditatiu a l’entrada de la Plenària. Una vegada iniciada, no es podrà realitzar cap acreditació.