Reunió Plenària d’Entitats Membre del CJCV
13 octubre, 2016
0

1PER A PRESIDENTS, PRESIDENTES, SECRETARIS I SECRETARIES, COORDINADORS I COORDINADORES D’ENTITATS MEMBRE DEL CJCV.

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana convoquem la pròxima Reunió Plenària d’Entitats Membre del CJCV que tindrà lloc en Xàtiva a la Casa de la Cultura,  el proper diumenge 13 de novembre, a les 10.00 en primera, i a les 10.30h en segona convocatòria

REUNIÓ PLENÀRIA D’ENTITAS MEMBRE
 • Dia: 13 de novembre
 • Lloc: Xàtiva. Casa de la Cultura, (Carrer Montcada, 9A)
 • Hora: 10.00h en primera convocatòria i ales 10.30h en segona.

 

 

 

 

 

Ordre del dia:

 1. Presentació i aprovació, si escau, de l’ordre del dia
 2. Presentació i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió plenària anterior
 3. Informe de la Comissió Permanent
 4. Informació sobre el projecte OPES i l’ús de l’edifici
 5. Informació sobre la convocatòria d’ajudes de l’IVAJ per a 2016 i 2017
 6. Informació sobre el procés de la llei de joventut
 7. Presentació del procés del treball al voltant de l’Estratègia Valenciana de Joventut
 8. Convocatòria, si escau, d’Assemblea Extraordinària per a desembre 2016
 9. Elecció, si escau, de la Taula de l’Assemblea General Extraordinària de desembre 2016
 10. Precs i preguntes
DOCUMENTACIÓ
ACREDITACIÓ 
A la plenària podrà assistir un delegat per cada Entitat Membre de Ple Dret, amb veu i vot, i un per Entitat membre observadora, sols amb veu, tots ells amb una edat compresa entre els 14 i els 30 anys ambdós inclosos. Així mateix, hi poden assistir tants membres convidats de les mateixes entitats com es desitge, amb dret a veu, però no a vot, sempre i quan no superen els 35 anys (article 18 del RRI).
L’acreditació per a la RPEEMM la podeu realitzar-la fins el mateix dia de la convocatòria presentant el DNI o qualsevol altre document acreditatiu a l’entrada de la Plenària (una vegada iniciada, no es podrà realitzar cap acreditació). No obstant això, i per a facilitar l’organització de la mateixa, amb aquest formulari podeu realitzar-la de forma online: