Reunió Plenària d’Entitats Membre del CJCV
10 maig, 2016
0


2PER A PRESIDENTS, PRESIDENTES, SECRETARIS I SECRETARIES, COORDINADORS I COORDINADORES D’ENTITATS MEMBRE DEL CJCV.

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana convoquem la pròxima Reunió Plenària d’Entitats Membre del CJCV que tindrà lloc a la Casa de Cultura de Sant Joan d’Alacant del 2 al 3 de juliol, on aprofitarem per a realitzar la FormAcció per continuar treballant la Llei de Joventut.

INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

FormAcció per a la Llei de Joventut
Reunió Plenària d’Entitats Membre
 • Dia: 3 de juliol
 • LlocCasa de Cultura de Sant Joan d’Alacant
 • Hora: 10 hores en primera convocatòria i ales 10.30h en segona.
 • Ordre del dia
  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
  2. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la Plenària anterior.
  3. Informació sobre el procés participatiu d’elaboració de la Llei Valenciana de Joventut.
  4. Presentació i aprovació, si escau, del document de propostes per a una Llei Valenciana de Joventut.
  5. Presentació aprovació, si escau, del Pla de Treball 2016-2018.
  6. Informe de la Comissió Permanent.
  7. Propostes de resolució
  8. Precs i qüestions.
DOCUMENTACIÓ
ACREDITACIÓ 
A la plenària podrà assistir un delegat per cada Entitat Membre de Ple Dret, amb veu i vot, i un per Entitat membre observadora, sols amb veu, tots ells amb una edat compresa entre els 14 i els 30 anys ambdós inclosos. Així mateix, hi poden assistir tants membres convidats de les mateixes entitats com es desitge, amb dret a veu, però no a vot, sempre i quan no superen els 35 anys (article 18 del RRI).
L’acreditació per a la RPEEMM i/o la FormAcció, podeu realitzar-la fins el mateix dia de la convocatòria presentant el DNI o qualsevol altre document acreditatiu a l’entrada de la Plenària (una vegada iniciada, no es podrà realitzar cap acreditació). No obstant això, i per a facilitar l’organització de la mateixa, amb aquest formulari podeu realitzar-la de forma online:

Us esperem els dies 2 i 3 de juliol a Sant Joan d’Alacant, en la Reunió Plenària d’Entitats Membre del CJCV!