Socioeconòmica

En aquesta àrea, entre d’altres, es treballen els temes de salut integral, ocupació, transport o habitatge. Treballem en diferents grups de treball aquests temes i el Consell edita i difon semestralment l’informe valencià de l’Observatori d’Emancipació Juvenil del Consell de la Joventut d’Espanya. A banda, participem i realitzem incidència política amb les diferents conselleries encarregades d’aquestes competències i també en el Consell Rector del Servef.