SUBVENCIONS PER AL FOMENT DEL VALENCIÀ
19 maig, 2017
0

subvencions per al foment del valencià

Acaba d’eixir la RESOLUCIÓ amb les subvencions 2017 per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social.

 • RESOLUCIÓ on consultar amb detall les modalitats, criteris de valoració, terminis de presentació de sol·licitud… Clica en aquest enllaç . També, pots accedir clicant ací, a l’ORDRE de les bases reguladores de la dita ajuda (on consultar què documentació cal presentar, etc.).
 • Accions subvencionables:

Programa A: Activitats amb l’objectiu d’afavorir, difondre i promoure l’ús del valencià i la cultura valenciana en general.
Serà subvencionable: edició en valencià del material de difusió, de divulgació i d’informació sobre l’entitat i les seues activitats, com ara llibres, revistes, programes, fullets, catàlegs, cartells, documentació administrativa, agendes escolars, pancartes, plòters i pàgines webs).

Programa B: Accions de voluntariat lingüístic.
Serà subvencionable:
totes les despeses menys les de material inventariable.

Programa C: Campanyes i accions d’acollida lingüística.
Serà subvencionable: totes les despeses menys les de material inventariable.

Programa D: Activitats de formació en i del valencià dirigides a col·lectius específics, sempre que l’oferta formativa en la població o en l’entorn més immediat no siga suficient.
Serà subvencionable: costos del professorat del curs.

Programa E: Activitats de foment de la lectura en valencià.
Serà subvencionable: totes les despeses menys les de material inventariable.

Programa F: Activitats de divulgació de cinema i produccions audiovisuals en valencià.
Serà subvencionable: totes les despeses menys les de material inventariable.

Programa G: Funcionament d’oficines o serveis de l’entitat de promoció i l’ús del valencià.
Serà subvencionable: costos de personal.

 • Documentació a presentar:
  1) model de sol·licitud
  2) Dades identificatives de l’entitat (CIF, núm. DNI de la persona sol·licitant, acreditació de representativitat, adreça postal i telemàtica a efectes de notificacions).
  3) Imprés de domiciliació bancària per a pagaments de la Generalitat.
  4) D’acord al programa que us presenteu, cal que mireu la informació a aportar. Ho trobareu detallat, en l’article 9 de l’ORDRE 66/2016, de 18 d’octubre (clica ací).
 • Termini per a presentar la sol·licitud: del 20 de maig al 3 de juny.
 • Model de sol·licitud i annexos per a presentar l’ajuda:
  – Més informació sobre l’ajuda, i enllaç telemàtic en aquest pdf.
  – Models:  (sol·licitud) i 2 (domiciliació bancària)
 • Termini per a presentar la justificació: El termini de presentació de la documentació justificativa de la realització de l’activitat subvencionada finalitzarà el 20 d’octubre de 2017.
  Model per a justificar: 3