Les persones amb diversitat funcional segueixen patint discriminacions, el que suposa una vulneració dels drets que ha de tenir garantits la ciutadania amb independència de les seues circumstàncies personals. Fet que és més greu en el cas de les persones joves amb diversitat funcional, per la doble discriminació que suposa en l’actual context socioeconòmic. Per […]