Garantia Juvenil
9 juliol, 2014

Què és la Garantia Juvenil? La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves menors de 25 anys al mercat de treball. A Espanya s’emmarca en l’estratègia de Empreniment Jove aprovada al febrer de 2013 pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. La Recomanació sobre la Garantia Juvenil estableix que els joves menors de […]