Transparència

Des del Consell Valencià de la Joventut entenem que, com a organisme important de la societat civil valenciana que som, que rep fons públics, d’entitats membre i de consells locals a través de les quotes, la transparència ha de ser sempre present en la nostra forma de treballar, en coherència amb la filosofia de treball i de bon govern adquirida. Per això, en aquesta secció hi podreu trobar tota la informació econòmica del Consell dels últims anys, acompanyada de gràfiques i graelles que il·lustren i expliquen l’execució pressupostària.

Documentació econòmica 2020

Execució pressupostària

Tot seguit es mostra l’estat de l’execució pressupostària actualitzada. El primer gràfic correspon a l’execució de les despeses, i el segon correspon als ingressos pressupostats.