Convocatòria Assemblea General Ordinària. 2 i 3 de març, Benicàssim (Castelló)
16 febrer, 2019
0

El Consell Valencià de la Joventut convoca a totes les seues entitats membre a la XLV Assemblea General Ordinària, el cap de setmana del 2 i 3 de març, a l’alberg Argentina, de Benicàssim (Castelló).

 


ORDRE DEL DIA

 1. Inauguració de l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la Joventut.
 2. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
 3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
 4. Informe d’auditoria interna de l’estat econòmic del Consell Valencià de la Joventut.
 5. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de 2018.
 6. Presentació i aprovació, si escau, del pla de treball 2019 – 2020.
 7. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del pressupost de 2019.
 8. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2019.
 9. Elecció patronat Triangle Jove.
 10. Elecció de les persones auditores.
 11. Propostes de resolució.
 12. Precs i qüestions.
 13. Cloenda

DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA

Ordre del dia i acta de l’assemblea anterior

Informes de baixa d’entitats membre

Documentació econòmica

Candidatures Auditoria Interna Consell Valencià de la Joventut

Propostes de Resolució

 

 


DATA I LLOC

📅 2 de març de 2019, a les 18.00h en primera convocatòria i a les 18.30 h en segona.

Continuació el 3 de març.

 

🏢 Alberg Argentina. Benicàssim (Castelló)

 

INSCRIPCIONS

Les acreditacions es poden fer des d’aquest moment i fins al moment de l’inici de l’AGO. No obstant això, vos preguem que realitzeu les inscripcions el més prompte possible per tal de facilitar-nos les tasques de gestió dels àpats i l’allotjament.

Aprofitem per a recordar-vos que les entitats membre poden inscriure fins a dues persones delegades (amb veu i vot), amb edats compreses entre els 12 i 30 anys, i altres tantes persones convidades com es consideren (amb veu però sense vot), sempre que no superen els 35 anys.

IMPORTANT: Tal i com marca l’article 18.1c del RRI, la composició de persones representants de cada entitat tindrà un equilibri de gènere en el qual el nombre de dones haurà de ser superior al 30%.

 

Podeu fer-les en aquest formulari o a continuació: