Què és el Consell Valencià de la Joventut?

El Consell Valencià de la Joventut és una plataforma democràtica de representació en què tenen veu les organitzacions juvenils d’arreu del territori valencià. Les entitats membre poden ser associacions juvenils, consells locals de joventut i consells territorials de joventut.

Es va fundar l’any 1983, mitjançant decret, i el seu funcionament es desenvolupa mitjançant la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals de Joventut. Aquesta Llei ens reconeix com al “màxim òrgan de representació de les organitzacions de la joventut valenciana i l’interlocutor amb el Consell i les institucions públiques i privades en matèria de joventut.

A més, el Consell Valencià de la Joventut és entitat membre del Consell de la Joventut d’Espanya i forma part del Triangle Jove, espai de col·laboració constituït amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i Consell de la Joventut de les Illes Balears. També estem presents en diferent fòrums europeus internacionals de joventut. “

Com a plataforma independent, crítica, plural i democràtica, el Consell té quatre objectius fonamentals:

1. Defensar els interessos i els drets de la joventut, i col·laborar en la promoció d’una efectiva igualtat d’oportunitats de les persones joves en el seu desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.

2. Fomentar en les persones joves l’associacionisme juvenil, a fi que emprenguen en grup la solució de les qüestions que les afecten.

3. Representar el moviment associatiu juvenil valencià en les institucions de joventut.

4. Col·laborar amb la Generalitat en l’elaboració de la política juvenil.

Cronologia

Normativa Consell Valencià de la Joventut

El Reglament de Règim Intern del Consell Valencià de la Joventut és el document que defineix l’organització interna i funcionament.

En la XLIV AGO del Consell Valencià de la Joventut, celebrada a Benicàssim els dies 3 i 4 de març de 2018, es va aprovar un nou Reglament de Règim Intern, que va entrar en vigor el dia 20 d’agost de 2018 amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Reglament de Règim Intern del Consell Valencià de la Joventut. En la L AGO del CVJ, que va tindre lloc a Castelló de la Plana el 4 i 5 de març de 2023, s’aprovaren modificacions al RRI de 2018, sent aquest el text consolidat (integra la versió original amb les modificacions introduïdes).

Organigrama