Pla Anual de Formació és l’oferta formativa anual oberta a totes les persones joves de la Comunitat Valenciana, especialment destinat a: joventut no associada, grups de joves, persones que formen les bases de les entitats juvenils, així com alumnat o professionals relacionades amb l’àmbit de joventut.

 

Aquest pla anual, ofereix cursos de formació presencial al voltant de diferents temàtiques, adaptan-se a les realitats i necessitats de la joventut actual.