Formació a la carta: accions personalitzades per a les entitats o consells en funció de les seues necessitats i que es podrà sol·licitar de manera gratuïta una vegada a l’any.

 

Són les accions de formació sobre les temàtiques del pla anual o d’altres temàtiques que les entitats plantegen i que s’estudiaran si poden ser cobertes per la Borsa de Formació.

Contacte
Formacions

Formacions a la carta