Pla de treball 2019-2020

Internacional i Territorial

Árees

Internacional

L’àrea d’Internacional és fonamental per a desenvolupar projectes mitjançant el programa ERASMUS+. En aquesta àrea treballem des de temes relacionats amb la mobilitat internacional per a l’aprenentatge fins a temes més complexos com la migració i l’exili juvenil, on ens esforcem per a trobar les millors solucions i ajudar les persones joves que es troben en aquesta situació. A més a més, desenvolupem projectes que són d’interés per a la joventut i que ens proporcionen l’oportunitat de conéixer la realitat dels i les joves en altres països.

Al Consell Valencià de la Joventut entenem que les relacions internacionals les efectuem i tenen sentit quan cooperem amb altres plataformes similars en determinats camps i amb uns objectius comuns. De la mateixa manera, creiem que la cooperació que ha de desenvolupar el Consell és aquella que cree i potencie marcs i espais d’intercanvis amb altres consells o plataformes juvenils.

Territorial

Des del Consell Valencià de la Joventut apostem per l’articulació del moviment associatiu juvenil valencià en tots els nivells. És per aquest motiu que defensem el model dels consells locals i territorials de joventut que arreplega la Llei 15/2017, de polítiques integrals de joventut.

L’àrea de territorial és, per tant, l’encarregada de donar suport a aquestes estructures de participació juvenils. Entre les accions que es desenvolupen estan:

  • Suport tècnic i logístic.
  • Facilitació de processos.
  • Acompanyament en la redacció de projectes i subvencions.
  • Assessorament a les persones voluntàries.
  • Mediació amb les administracions.