Pla de treball 2019-2020

Educació Integral

Árees

Educació No Formal

L’objectiu d’aquesta àrea és la participació en xarxa de les entitats, per a abordar les seues necessitats i donar resposta a les mateixes d’una manera conjunta. A més, treballem per a facilitar la creació d’eines i recursos que siguen útils per al propi desenvolupament integral de les entitats.

Educació Formal

L’Educació Formal és on milers de joves del territori valencià es troben actualment cursant estudis en el sistema educatiu: ESO, Batxillerat, Formació Professional, Universitats i Ensenyaments Artístics. En aquest sentit, el Consell Valencià de la Joventut és interlocutor amb l’administració educativa autonòmica, a través del màxim òrgan de participació en la programació general de l’ensenyament, el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. A més a més, també fem incidència política en el marc del nostre grup de treball i les entitats que hi treballen, al mateix temps que defensem els drets de l’estudiantat a tenir veu i ser escoltats.

Cultura

La cultura, en el sentit més ample del terme, envolta tota la nostra vida i les nostres accions. Forma part ineludible de la nostra educació i conforma la nostra personalitat individual i col·lectiva. Des de d’aquesta àrea treballem per defensar l’accés la creació cultural de la gent jove valenciana i garantir l’accés de tota la jovent a la cultura, entenent-la com un dret fonamental a la qual tothom ha de tenir accés.