Pla de treball 2019-2020

Socioeconòmica i Vida Saludable

Árees

Socioeconòmica

La joventut necessita polítiques que possibiliten el nostre desenvolupament personal, social i professional i que garantisquen l’emancipació com a dret. Des d’aquesta àrea recollim informació sobre les diferents qüestions que afecten a la superació de barreres a l’emancipació juvenil, tals com l’ocupació laboral, l’habitatge, la formació en educació formal i no formal, la mobilitat, l’habitatge, l’oci o la salut, entre molts altres aspectes, per tal de proposar solucions als problemes socioeconòmics a què s’enfronten dia a dia les persones joves.

Salut

Des del Consell Valencià de la Joventut, entenem la salut com un tot integral de la ment i el cos en el que l’una i l’altra han d’interactuar en armonia i equilibri. Aquesta manera d’entendre la salut dista de l’hegemònica, on la salut física està al centre, salut sexual és un tabú i la salut mental queda relegada a uns pocs serveis públics o bé a aquells que puguen pagarla. Amb aquest panorama i sabent que les possibilitats d’accedir al sistema públic de salut mental son ben limitades i més encara per a les persones joves, en situació de precarietat crónica, cal emfatitzar la necessitat de tenir una sanitat universal que ens protegisca i previnga d’amenaces per a la nostra salut davant les diferents situacions de vulnerabilitat que vivim les persones joves.

Reivindiquem la necessitat d’assegurar mecanismes de protecció sòlids que asseguren que ningú es queda enrere quan té problemes de salut de qualsevol mena, i que des de les Administracions es prioritze la prevenció.

Des de l’àrea de salut treballem per fer-ho possible i per portar la veu de les persones joves i les seues necessitats a l’administració pública, promovent que la salut física, sexual, mental… I qualsevol tipus de qüestió que ens afecte, no és quede relegada a un segon pla a l’hora de definir e identificar les polítiques públiques sanitaries de tot tipus, hem d’exigir la perspectiva jove en les polítiques sanitàries.