Pla de treball 2019-2020

Incidència Política

Árees

Interlocució

El Consell Valencià de la Joventut, segons la Llei de polítiques integrals de joventut, és el màxim òrgan de representació de les organitzacions de la joventut valenciana i l’interlocutor amb la Generalitat i les institucions públiques i privades en matèria de joventut. Per tant, una de les nostres tasques fonamentals és fer esta interlocució. Per això estem pendents diàriament de l’actualitat política valenciana, per poder incidir amb l’objectiu de defensar i garantir els drets de la joventut valenciana. Açò ho fem supervisant lleis i altres polítiques, elaborant-ne propostes, i presentant-les a les institucions per mitjà de reunions. També treballem per a tindre impacte en mitjans de premsa escrita, televisió i ràdio.