Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l’òrgan de gestió del Consell Valencià de la Joventut. Es triada per l’Assemblea General per un mandat de dos anys i està composta per entre set i nou joves de les diferents entitats membre.

És la responsable de dur a terme les línies d’actuació que l’Assemblea li confia i ha de retre comptes davant de la gestió que fa del Consell Valencià de la Joventut.