Pla de treball 2019-2020

Feminismes i Diversitat

Árees

Feminismes

L’àrea de feminismes s’encarrega de fomentar l’apoderament de les dones en tots els espais de participació i en la seua visibilització dins d’entitats i consells locals. L’objectiu principal de l’àrea és treballar amb perspectiva de gènere i visibilitzar aquelles dinàmiques o situacions que ens fan reproduir patrons sexistes de la societat patriarcal en la qual vivim.

La corresponsabilitat i les cures al centre són l’eix principal de les nostres accions per fomentar així un espai segur en el que desenvolupar-nos i empoderar-nos per ser referents per a altres dones, ocupant i prenent partit als espais de decisió.

Diversitat

L’àrea de diversitat pretén continuar visibilitzant l’existència i riquesa que aporta la diversitat en la nostra societat, i més concretament en la joventut. Encara hui en dia es produeixen discriminacions i agressions cap al col·lectiu LGTBI i per això és necessari reivindicar la diversitat per tal d’aconseguir una joventut diversa, crítica i organitzada contra qualsevol tipus de discriminació.

Per tot això, és important visibilitzar referents joves LGTBI, generar espais segurs de diàleg i creixement, coordinar i vertebrar l’activisme jove i formar i sensibilitzar al jovent.

Perquè estem orgulloses de la nostra diversitat, per una joventut diversa.