Cerquem persona tècnica de comunicació.
29 setembre, 2020
0

El Consell Valencià de la Joventut ha iniciat el procés de recerca per a cobrir la plaça de persona tècnica de comunicació. El contracte serà indefinit, a jornada completa, amb un període de prova de tres mesos. A continuació disposeu d’un resum informatiu amb les claus de la convocatòria, tot i que vos recomanem que consulteu el document detallat que trobareu a l’últim punt d’aquesta pàgina.


DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

El perfil que cerquem haurà de gestionar la comunicació corporativa del Consell Valencià de la Joventut, així com desenvolupar i executar el pla de comunicació del Consell Valencià de la Joventut, entre altres funcions detallades en la convocatòria.

La incorporació serà dilluns, 19 d’octubre de 2020.

EL PERFIL

  • Titulació d’estudis superiors de l’àmbit de les ciències de la comunicació (Periodisme, Publicitat i RRPP, Comunicació Audiovisual, incloent màster i cursos d’especialització).
  • Igualment s’acceptaran candidatures de persones que estiguen en el tercer curs i que hagen superat 120 crèdits d’una titulació de l’àmbit de comunicació (Periodisme, Publicitat i RRPP, Comunicació Audiovisual).
  • Domini de valencià oral i escrit.
  • Domini de les xarxes socials aplicades a la comunicació corporativa.
  • Domini d’editors web i coneixements de redacció aplicada en entorns digitals, especialment wordpress).
  • Trajectòria personal associativa: pertinença a una entitat.

TERMINI DE PRESENTACIÓ I FORMULARI

Les persones interessades hauran de presentar el currículum i tota la documentació requerida a través d’aquest formulari (cliqueu en l’enllaç).

El termini màxim de presentació expira a les 23.59 hores del dijous 7 d’octubre.

 

DOCUMENTACIÓ

Podeu trobar tota la informació detallada a l’enllaç següent.

Convocatòria de la plaça de Comunicació.

Per qualsevol dubte, podeu enviar un correu electrònic a gerencia@conselljoventut.org.