COMUNICAT DEL CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT SOBRE LA NOVA LLEI DE LLIBERTAT EDUCATIVA

Des del Consell Valencià de la Joventut volem expressar la nostra preocupació davant dels efectes que pot generar la nova llei coneguda com a “llibertat educativa”, aprovada ahir dia 27 de juny a les Corts Valencianes, respecte a la situació sociolingüística de la nostra llengua, que ja es troba en una minorització creixent atenent a les dades de l’Enquesta de coneixements i usos del valencià. Pensem que suposa una regressió en la protecció i promoció del valencià en el sistema educatiu del nostre territori i, per tant, del seu ús.

El Consell Valencià de la Joventut està format per les entitats juvenils del territori valencià que treballen en diferents àmbits per transformar la nostra societat i defensar els drets de tota la joventut. Treballem des de l’educació no formal, sindicats, partits polítics, consells locals de joventut, entitats estudiantils i culturals entre moltes altres. La diversitat del CVJ és una de les nostres virtuts. Perspectives trobades en un espai de diàleg i consens per a millorar dia a dia la societat en la que vivim des de la col·lectivitat.

En aquest context, un dels acords que uneix a totes les entitats que formen part del CVJ és la defensa del valencià que, a més, és un dels fins de la nostra institució. I per aquests motius, ens veiem en la necessitat de mostrar la nostra preocupació sobre els efectes cap al valencià derivats de l’aprovació de la llei citada abans. Des del Consell Valencià de la Joventut pensem que alguns dels elements de la nova Llei de llibertat educativa posen en risc la defensa, protecció i promoció de la nostra llengua en l’àmbit que considerem més fonamental: l’educació. Així mateix, també ens preocupa l’escenari en el qual es generen desigualtats entre la joventut valenciana a l’hora d’accedir a l’ensenyament del valencià.

  1. Vulneració del Dret a l’Ensenyament en Valencià:

L’article 6.2 de l’Estatut d’Autonomia reconeix el dret de la ciutadania a rebre ensenyament en valencià. Aquesta nova llei pot vulnerar aquest dret fonamental, ja que permet que les famílies trien la llengua base de l’educació, la qual cosa pot conduir a una reducció significativa de l’ensenyament en valencià, especialment en les zones castellanoparlants.

  1. Desigualtats entre Zones Lingüístiques:

La diferent regulació de les zones lingüístiques junt amb La llibertat d’elecció de la llengua base crea desigualtats entre els joves valencians. L’estudiantat de les zones castellanoparlants tindran menys oportunitats d’aprendre en valencià, la qual cosa augmentarà la bretxa lingüística i limitarà les seues competències en aquesta llengua.

  1. Certificació Automàtica de Nivells de Valencià:

El reconeixement automàtic del nivell C1 de valencià amb una nota de 7 o més al batxillerat no coincideix amb els criteris d’avaluació del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL), la qual cosa vulnera els estàndards europeus de certificació lingüística.

  1. Pèrdua de Pes del Valencià en l’Educació:

Permetre que l’estudiantat es puga examinar en castellà en les assignatures no lingüístiques desvirtua l’objectiu de la immersió lingüística i redueix el paper del valencià com a llengua vehicular en el sistema educatiu. A més, suposa un fals dilema, donat que l’objectiu a assolir del nostre sistema educatiu hauria de ser que tot l’alumnat siga capaç d’utilitzar amb el mateix nivell de competència qualsevol de les llengües cooficials.

Des del Consell Valencià de la Joventut considerem que el nostre sistema educatiu ha de respectar els drets lingüístics i garantir una educació equitativa per a tota la joventut. Continuarem treballant per defensar aquests drets i assegurar una educació de qualitat en valencià per a totes les persones joves del nostre territori.

Fem una crida a la societat valenciana i a les representants polítiques perquè reflexionen sobre les conseqüències d’aquesta llei i prenguen mesures per protegir i promoure el valencià en el nostre sistema educatiu.

¡Comparteix!

Categories

Arxiu

Tags

Noticies més recents

Contacte
de Premsa

Jorge
Domingo
Ferrando

Tècnic de Comunicació

Contacte de Premsa

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Direcció del responsable: C/ LINTERNA, 26, CP 46001, VALENCIA (Valencia/València)
Finalitat: Les seues dades seran usades per a poder atendre les seues sol·licituds i prestar-li els nostres serveis.
Publicitat: Només li enviarem publicitat amb la seua autorització prèvia, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establida a aquest efecte.
Legitimació: Únicament tractarem les seues dades amb el seu consentiment previ, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establida a aquest efecte.
Destinataris: Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estiga degudament autoritzat podrà tindre coneixement de la informació que li demanem.
Drets: Té dret a saber quina informació tenim sobre vosté, corregir-la i eliminar-la, tal com s'explica en la informació addicional disponible en la nostra pàgina web.
Informació addicional: Més informació en l'apartat “POLÍTICA DE PRIVACITAT” de la nostra pàgina web.