Assemblea General Ordinària | 24 i 25 d’abril | EL CAMPELLO

El Consell Valencià de la Joventut convoca a les seues entitats membre a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el cap de setmana del 24 i 25 d’abril, en el col·legi La nostra Senyora de la Pietat – Salesians El Campello, El Campello (Alacant).

HORARI I LLOC

Dissabte, 24 d’abril
10.00 h. Primera convocatòria
10.30 h. Segona convocatòria
AGO + Grups de treball

Diumenge, 25 d’abril
10:00 h. Continuació AGO

Col·legi La nostra Senyora de la Pietat – Salesians El Campello

 

ORDRE DEL DIA

L’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària serà el següent:

 1. Inauguració de l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la Joventut.
 2. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
 3. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les Assemblees anteriors.
 4. Grups de treball.
 5. Informe d’auditoria interna de l’estat econòmic del Consell Valencià de la Joventut.
 6. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de 2020.
 7. Presentació i aprovació, si escau, del pla de treball 2021 – 2022.
 8. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del pressupost de 2021.
 9. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2021.
 10. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de projectes de cooperació amb l’1% del pressupost 2020.
 11. Informe situació Fundació Triangle Jove i elecció patrones FTJ.
 12. Elecció candidatures auditoria interna.
 13. Informe del representant del CVJ al Consell Ciutadà de la CVMC.
 14. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes.
 15. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de resolució.
 16. Precs i qüestions.
 17. Cloenda de l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la Joventut.

 

ACREDITACIONS

A l’AGO hi poden assistir dues persones representants per cadascuna de les entitats i consells de ple dret, amb veu i vot i dues persones representant per cadascuna de les entitats adherides amb veu, però sense vot, totes elles d’entre 12 i 30 anys.

En aquesta ocasió, no podem assegurar l’assistència de totes les persones convidades de les entitats, per les restriccions d’aforament de la sala i l’alberg, a causa de COVID-19. Podeu acreditar-vos com a convidades, però arribat el moment, podríem comunicar-vos que no tenim suficient aforament.

Recordeu, que tal com marca l’article 18.1c del RRI, la composició de persones representants de cada entitat tindrà un equilibri de gènere en el qual el nombre de dones haurà de ser superior al 30%.

Les acreditacions es poden realitzar en el següent formulari, des del 24 de març i fins al moment del començament de l’AGO.

No obstant això, us recordem la importància d’acreditar-se prèviament, per motius logístics, de control d’aforament i per assegurar totes les mesures de seguretat necessàries. Com sabeu, per motius COVID-19, tant l’aforament de les sales com les places de l’alberg són més reduïdes.

Com ja sabeu, totes les despeses són a càrrec del Consell.

CANDIDATURES AUDITORIA INTERNA

L’auditoria interna és l’organisme intern que s’encarrega de revisar i auditar els comptes del Consell Valencià de la Joventut. Està regulada per l’article 63 del RRI.

S’ha esgotat el mandat de les persones que actualment s’encarreguen de l’auditoria interna del Consell Valencià de la Joventut. Per aquest motiu, hem de cobrir 3 vacants, per als pròxims 2 anys.

Adjunt teniu un document amb tota la informació necessària per a la presentació de candidatures.

Podeu enviar les vostres candidatures al correu: info@conselljoventut.org.

DOCUMENTACIÓ

 1. Convocatòria i Ordre del dia
 2. Candidatures Auditoria Interna
 3. Acta AGO Biar (Febrer 2020)
 4. Acta AGE València (Desembre 2020)
 5. Informe d’auditoria interna 2020
 6. Balanç econòmic de 2020
 7. Pla de treball 2021 – 2022
 8. Bases d’execució del pressupost 2021
 9. Pressupost 2021
 10. Proposta Don Bosco per al projecte de cooperació de l’1%
 11. Proposta OJE per al projecte de cooperació de l’1%
 12. Informe d’alta d’entitat adherida: Federació de Cases de Joventut CV

 

La documentació necessària per a l’AGO, se us enviarà amb temps suficient i serà penjada al web del Consell Valencià de la Joventut, d’acord amb els terminis reglamentàriament establerts.

Recordeu que durant l’assemblea no es repartirà cap material en paper.

¡Comparteix!

Categories

Arxiu

Tags

Noticies més recents

Contacte
de Premsa

Jorge
Domingo
Ferrando

Tècnic de Comunicació

Contacte de Premsa

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Direcció del responsable: C/ LINTERNA, 26, CP 46001, VALENCIA (Valencia/València)
Finalitat: Les seues dades seran usades per a poder atendre les seues sol·licituds i prestar-li els nostres serveis.
Publicitat: Només li enviarem publicitat amb la seua autorització prèvia, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establida a aquest efecte.
Legitimació: Únicament tractarem les seues dades amb el seu consentiment previ, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establida a aquest efecte.
Destinataris: Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estiga degudament autoritzat podrà tindre coneixement de la informació que li demanem.
Drets: Té dret a saber quina informació tenim sobre vosté, corregir-la i eliminar-la, tal com s'explica en la informació addicional disponible en la nostra pàgina web.
Informació addicional: Més informació en l'apartat “POLÍTICA DE PRIVACITAT” de la nostra pàgina web.