Assemblea General Ordinària | 4 i 5 de març | CASTELLÓ DE LA PLANA

El Consell Valencià de la Joventut convoca a les seues entitats membre a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el cap de setmana del 4 i 5 de març, en el Saló de Recepcions de la Diputació de Castelló a Castelló de la Plana.

HORARI I LLOC

Dissabte, 4 de març
10.00 h. Primera convocatòria
10.30 h. Segona convocatòria

Diumenge, 5 de març
10.30 h. Continuació AGO
14.00 h. Cloenda AGO

Saló de Recepcions de la Diputació de Castelló- Castelló de la Plana

ORDRE DEL DIA

L’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària serà el següent:

 1. Inauguració de l’Assemblea General ordinària del Consell Valencià de la Joventut.
 2. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
 3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
 4. Presentació i aprovació, si escau, del pla de treball 2020-2023.
 5. Informe d’auditoria interna de l’estat econòmic del Consell Valencià de la Joventut.
 6. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de 2022.
 7. Informe situació Triangle Jove.
 8. Informe Comissió d’Igualtat.
 9. Presentació de l’esborrany del document de bases.
 10. Comiat Comissió Permanent vigent.
 11. Presentació de la candidatura a Comissió Permanent del Consell Valencià de la Joventut.
 12. Elecció de la Comissió Permanent del Consell Valencià de la Joventut.
 13. Presentació i aprovació, si escau, de les Bases per a la convocatòria de l’1% del pressupost de 2023.
 14. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del pressupost de 2023.
 15. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2023.
 16. Elecció candidatures auditoria interna.
 17. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes.
 18. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de resolució.
 19. Espais de representació del Consell Valencià de la Joventut.
 20. Informació general del Consell Valencià de la Joventut.
 21. Precs i qüestions.
 22. Cloenda de l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la Joventut.

 

PRESENTACIÓ CANDIDATURES COMISSIÓ PERMANENT

Al llarg de l’Assemblea General Ordinària serà elegida la nova Comissió Permanent del Consell Valencià de la Joventut per als pròxims dos anys.

Els punts 11 i 12 de l’ordre del dia són referents a la presentació i elecció d’una nova Comissió Permanent. El procediment es regula a l’article 34 del Reglament de Règim Intern. Les candidatures s’han de presentar per registre d’entrada enviant un correu a tecnic.administracio@conselljoventut.org (s’acusarà recepció) des del moment de la convocatòria fins 15 dies abans de la celebració de l’AGO. Les candidatures són completes, tancades i bloquejades. A més, les candidatures hauran de presentar-se amb un pla de línies d’actuació.

El termini per a presentar una candidatura està obert fins al divendres 17 de febrer a les 23.59 hores.

INSCRIPCIONS

A l’AGO hi poden assistir dues persones representants per cadascuna de les entitats i consells de ple dret, amb veu i vot i dues persones representant per cadascuna de les entitats adherides amb veu, però sense vot, totes elles d’entre 12 i 30 anys.

Us recordem que, com diu l’article 18.1.c del RRI, la composició de persones representants de cada entitat tindrà un equilibri de gènere en el qual el nombre de dones haurà de ser superior al 30%.

A banda, el nombre de les persones participants de cada entitat està limitat a 2 persones delegades i 2 persones convidades com a conseqüència de les limitacions pressupostàries i l’alt cost del transport, manutenció i allotjament. De tota manera, si alguna entitat vol portar més persones convidades, han d’inscriure’s igualment, ja que es generarà una llista d’espera i, en cas de disposar de fons i aforament lliure, seran avisades per a assistir.

Les acreditacions es poden realitzar a través d’aquest formulari fins al moment del començament de l’AGO. No obstant això, us recordem la importància inscriure’s prèviament per motius logístics, com menjades i allotjament.

DOCUMENTACIÓ

La documentació necessària per a l’AGO, serà enviada en temps i forma a través del correu electrònic de cada entitat, al mateix temps que serà penjada al web del Consell Valencià de la Joventut, d’acord amb els terminis reglamentàriament establerts. Recordeu que durant l’assemblea no es repartirà cap material en paper.

 1. Convocatòria i ordre del dia
 2. Proposta de modificació de l’ordre del dia
 3. Acta AGO anterior
 4. Informe de gestió 2021-2023
 5. Informe d’auditoria interna
 6. Balanç econòmic 2022
 7. Informe sobre el I Pla d’Igualtat
 8. Proposta de modificació del Reglament de Règim Intern
 9. Informe del document de bases
 10. Informe d’alta AJ Movimiento Consolación para el Mundo
 11. Informe d’alta Esplais Valencians
 12. Informe d’alta CLJ Borriana
 13. Certificat de candidatures rebudes
 14. Informació candidatures auditoria interna
 15. Informació candidatures CVMC
 16. Informació candidatures CIACV
 17. Bases de la convocatòria de l’1 % del pressupost de 2023
 18. Bases d’execució del pressupost
 19. Pressupost 2023

¡Comparteix!

Categories

Arxiu

Tags

Noticies més recents

Contacte
de Premsa

Jorge
Domingo
Ferrando

Tècnic de Comunicació

Contacte de Premsa

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Direcció del responsable: C/ LINTERNA, 26, CP 46001, VALENCIA (Valencia/València)
Finalitat: Les seues dades seran usades per a poder atendre les seues sol·licituds i prestar-li els nostres serveis.
Publicitat: Només li enviarem publicitat amb la seua autorització prèvia, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establida a aquest efecte.
Legitimació: Únicament tractarem les seues dades amb el seu consentiment previ, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establida a aquest efecte.
Destinataris: Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estiga degudament autoritzat podrà tindre coneixement de la informació que li demanem.
Drets: Té dret a saber quina informació tenim sobre vosté, corregir-la i eliminar-la, tal com s'explica en la informació addicional disponible en la nostra pàgina web.
Informació addicional: Més informació en l'apartat “POLÍTICA DE PRIVACITAT” de la nostra pàgina web.